Berylowce

Beryl

Magnez

Wapń

Stront

Bar

Rad

Źródło

Linki

forum prezenty - podarunki dla każdego

Rad

(Ra, radium) Pierwiastek chemiczny należący do grupy II A w układzie okresowym pierwiastków. Liczba atomowa 88, masa atomowa 226,03. Znanych jest 27 izotopów radu, wszystkie promieniotwórcze (promieniotwórczość), emitują promieniowanie α, β, γ (jonizujące promieniowanie). Najtrwalszy izotop 226Ra ma okres półrozpadu T1/2=1599 lat. W przyrodzie rad występuje w minerałach uranowych, głównie w blendzie smolistej UO2-3 i karnotycie K2U2(VO4)2O4⋅3H2O, z których jest otrzymywany na skalę techniczną. Rad jest srebrzystobiałym metalem. Gęstość 5,50 g/cm3, temperatura topnienia 700°C. W związkach chemicznych rad występuje na +2 stopniu utlenienia. Jest bardzo aktywny chemicznie: z tlenem tworzy już w temperaturze pokojowej trwały tlenek RaO. Równie łatwo reaguje z chlorem, fluorem, fluorowodorem (powstają halogenki o charakterze jonowym), wodą, kwasem solnym i azotowym. W wysokich temperaturach wchodzi w reakcje z wodorem (RaH2) i azotem (Ra3N2). Do ważniejszych połączeń radu należą także: RaSO4, RaCO3. Związki radu barwią płomień na kolor karminowy. Izotopy 216Ra, 223Ra, 224Ra, 228Ra stosowane są jako wskaźniki promieniotwórcze. Rad wraz z berylem tworzy źródła neutronów. Odkryty w 1898 przez małżonków M. i P. Curie. Jest to dosyć miękki srebrzysty metal, o dosyć dużym ciężarze właściwym równym 5g/cm3. Topi się w temperaturze 960°C, wrze w 1140°C. Rad i jego sole zabarwiają bezbarwny płomień gazowy na karminowy kolor. Ma podobne własności do baru. Maria Skłodowska-Curie wypromowała rad jako pierwiastek, który wspomaga leczenie raka.   Obecnie rad otrzymuje się z rud uranu takich jak smółka uranowa, karnotyt, chalkolit. Odkryty w 1898 przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie jako pierwszy pierwiastek promieniotwórczy. Promieniotwórczość polega na samoistnym rozpadzie jąder pierwiastka promieniotwórczego. Rad, pierwiastek o liczbie atomowej 88 i masowej 226 na skutek rozpadu ? traci 2 protony i 4 jednostki masy. Przemienia się w więc w radon, pierwiastek o masie 222 i liczbie atomowej 86. W skorupie ziemskiej znajdują się jego śladowe ilości.     
Symbol: Ra 
Liczba atomowa 
88 
Masa atomowa [u] 
226,0254 
Stan skupienia 
Ciało stałe Temp. topnienia (°C) 700°C Temp. wrzenia (°C) 1140°C Gęstość 5,00g/cm     
  
  
Właściwości fizyczne radu: Rad jest białym metalem ciemniejącym na powietrzu, wskutek tworzenia się azotku radu. Emituje w sposób ciągły światło, a jego temperatura stale jest wyższa od temperatury otoczenia. Pary radu płomień na karminowo.     
Występowanie radu:   W przyrodzie występuje we wszystkich rudach uranu jako produkt rozpadu promieniotwórczego.     
Właściwości chemiczne radu:   We wszystkich związkach jest dwuwartościowy. Właściwości chmiczne zbliżone do baru.Reaguje z tlenem tworząc tlenek radu RaO. Wypiera wodór z kwasów i wody. Tworzy sole np.; siarczany, chlorki, węglany.   Otrzymywanie radu:   Rad otrzymuje się z blendy uranowej.   Zastosowanie radu  Jako źródło neutronów (w laboratoriach), radioterapii (leczenie nowotworów), dawniej do wyrobu farb świecących.