Berylowce

Beryl

Magnez

Wapń

Stront

Bar

Rad

Źródło

Linki

forum prezenty - podarunki dla każdego

Beryl 


(Be, beryllium) Pierwiastek chemiczny należący do grupy II A w układzie okresowym, liczba atomowa 4, masa atomowa 9,01. W przyrodzie występuje w minerałach - berylu Be3Al2Si6O18, chryzoberylu Al2BeO4, fenakicie Be2SiO4. Niektóre odmiany minerału berylu (szmaragd, akwamaryn, heliodor) znane są jako kamienie szlachetne. Beryl można wydzielić elektrolitycznie ze stopionych soli berylu - chlorku i fluorku. Beryl jest srebrzystobiałym metalem, twardym i kruchym, gęstość 1,85 g/cm3, temperatura topnienia 1280°C. W związkach chemicznych występuje na +2 stopniu utlenienia. Nie reaguje z wodą nawet w podwyższonej temperaturze, nie rozpuszcza się na zimno w kwasie azotowym. Halogenki berylu mają na ogół charakter kowalencyjny. Z tlenem beryl tworzy tlenek BeO (krystalizuje w układzie heksagonalnym. Związek bardzo odporny chemicznie), z wodorem BeH2. Znane są także związki berylu z siarką - BeS, azotem - Be3N2, węglem - Be2C. Wodorotlenek Be(OH)2 jest trudno rozpuszczalny w wodzie i ma własności amfoteryczne, dzięki czemu można otrzymać berylany: Na2BeO2 i K2BeO2. Węglan BeCO3x4H2O i siarczan BeSO4x4H2O są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Beryl może tworzyć związki kompleksowe, np. [BeF4]-2. Metaliczny beryl stosowany jest w technice jądrowej do wytwarzania okienek przepuszczających promieniowanie X oraz osłon pochłaniających strumienie neutronów. Beryl może służyć także jako dodatek do stopów innych metali. Zajmuje 4 miejsce w układzie okresowym, z niedużą masą atomową 9u. W stanie wolnym wydzielił go Lebeau w 1898, poddając elektrolizie wodny roztwór NaBeF3. Praktycznie występuje tylko w formie czystej-brak izotopów. W odróżnieniu od innych berylowców jest to metal bardzo twardy. Jego gęstość to 1.84g/cm3, jest zatem o 30% lżejszy niż aluminium, dzięki temu mógłby go wyprzeć z przemysłu kosmicznego. Beryl ma jednak wysoką temperaturę topnienia (1300°C) i jest bardzo kruchy, co ogranicza jego zastosowanie jako materiału konstrukcyjnego. Za to w stopach z glinem, kobaltem, srebrem czy stalą podwyższa ich twardość, odporność na korozję. Stopy berylu z niklem przewyższają pod względem wytrzymałości najlepszą stal, są przy tym twarde i odporne na korozję. Produkuje się z nich między innymi narzędzia chirurgiczne. Jest to metal strategiczny, znalazł bowiem zastosowanie w budowie samochodów i samolotów. Poza tym metaliczny beryl bombardowany cząstkami ? wysyła silne promieniowanie. Okazało się, że ma najmniejszy tzw. przekrój czynny, czyli pochłania najmniej neutronów, a najlepiej je odbija. Dlatego doskonale nadaje się do budowy reaktorów atomowych. Pył i pary berylu stanowią silną truciznę dla organizmu człowieka. Jest go mało w skorupie ziemskiej- 0.00053%, co oznacza że pod względem rozpowszechnienia zajmuje 43 miejsce. W Polsce jego złoża znajdują się na Dolnym Śląsku. Jest podstawowym składnikiem wielu kamieni szlachetnych takich jak szmaragd czy akwamaryna. Ciekawostką może być fakt, że beryl wytwarza podczas spalania najwięcej energii cieplnej ze wszystkich substancji. Mógłby być więc bardzo dobrym paliwem, gdyby nie jego wysoka temperatura topnienia. Beryl (jako minerał)   (Be3Al2[Si6O18]), minerał, krystalizuje w układzie heksagonalnym. Występuje w odmianach przeźroczystych o barwie złotożółtej (złoty beryl), zielonej (szmaragd), niebieskiej (akwamaryn), różowo-fioletowej (morganit) a także bezbarwny (goshenit). Odmiana nieprzeźroczysta stanowi rudę pierwiastka berylu. Znajduje zastosowanie w wyrobach jubilerskich (pegmatyty).   Zastosowanie berylu   Jest pierwiastkiem znajdującym zastosowanie w przemyśle jądrowym i rakietowym. W związku z rozwojem tych dziedzin przemysłu, w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, wydobycie i przetworzenie berylu oraz jego rozpylenie w środowisku ciągle rośnie. Beryl jest składnikiem stałego paliwa rakietowego i wszystkie wystrzeliwane dotychczas i obecnie rakiety, napędzane tym paliwem rozpylają go w atmosferze. Stwarza to duże zagrożenie dla zdrowia, gdyż beryl jest pierwiastkiem bardzo toksycznym, nawet w minimalnych ilościach. Potwierdziły to badania prowadzone na zwierzętach oraz zatrucia ludzi pracujących w kopalniach i hutach. Zatrucie berylem ma przebieg gwałtowny lub występuje z opóźnieniem, nawet po kilku latach, jako przewlekłe toksyczne zapalenie płuc, kończące się często śmiercią. Beryl znalazł zastosowanie jako dodatek do stopów- odznaczają się dużą wytrzymałością i twardością, do wyrobów materiałów odpornych na czynniki chemiczne i izolatorów termicznych, do wyrobu szkła, jako źródło neutronów i na pręty reaktorów   

Symbol: Be 
Liczba atomowa 

Masa atomowa [u] 
9,0122 
Stan skupienia:
Ciało stałe Temp. Topnienia (°C) 1280,8°C Temp. Wrzenia (°C) 2500°C Gęstość 1,85g/cm   


Właściwości fizyczne berylu Beryl jest lekkim, srebrzystobiałym metalem, bardzo twardym i kruchym.     Właściwości chemiczne berylu W związkach występuje na II stopniu utlenienia. Jest mało aktywny chemicznie, na powietrzu ulega pasywacji tworząc warstewkę ochronną tlenku baru BeO. Nie reaguje z wodą. Beryl i jego związki są silnymi truciznami.  Występowanie beryluW przyrodzie występuje w minerałach, głównie pod postacią glinokrzemianów .

Gry

wszystko co chcesz iwedziec o flurowcach