Berylowce

Beryl

Magnez

Wapń

Stront

Bar

Rad

Źródło

Linki

forum prezenty - podarunki dla każdego

fluorowce - kompendium wiedzy o fluorowcach

Berylowce

Pierwiastki grupy II A w układzie okresowym: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad. Wszystkie berylowce są typowymi metalami. Beryl wykazuje pewną odmienność własności chemicznych, ponieważ często tworzy związki kowalencyjne - w odróżnieniu od pozostałych berylowców, które występują w związkach jonowych.

Wszystkie berylowce są ciałami stałymi. Występują na +2 stopniu utlenienia. W miarę wzrostu liczby atomowej berylowców, rozpuszczalność ich związków maleje (z wyjątkiem fluorków i wodorotlenków, lepiej rozpuszczalnych dla cięższych berylowców). Jony berylowców ulegają hydratacji, najsilniej zaznaczonej w przypadku jonów magnezu. Najbardziej rozpowszechnione w skorupie ziemskiej są wapń i magnez, najmniej rad.
Berylowce, nazywane też metalami ziem alkalicznych, to lekkie i miękkie metale o srebrzystym połysku. Zgodnie z położeniem w układzie okresowym są bardzo aktywne, ponieważ mają w powłoce zewnętrznej 2 elektrony walencyjne (łatwo je oddają tworząc 2+ kationy). Łatwo ulegają utlenieniu (beryl i magnez pokrywają się ochronną warstwą tlenku). Rozkładają wodę (oprócz berylu), a pod jej wpływem przechodzą w silne zasady. Ich sole mają duże znaczenie praktyczne. W przyrodzie występują w stanie związanym-głównie jako minerały. Magnez i wapń należą do pierwiastków pospolitych, pozostałe są dosyć rzadkie.